0412-457444 contact@steffreriks.nl
STEF FRERIKS

Wie is Stef Freriks?

Als kind realiseert hij zich dat situaties en ervaringen op een bijzondere wijze door hem worden beleefd. Later wordt deze bijzondere wijze gebruikt om de omgeving waarin mensen en dieren zich bewegen, te begrijpen. Meer en meer kennis wordt opgedaan door het voeren van gesprekken, onderzoek, studie en levenservaring. En deze kennis gebruikt Stef nu in zijn werk.


Door het bezoeken en onderzoeken van 7000 woningen en bedrijven is de werking van de verschillende energievormen duidelijk geworden. Via deze bevindingen is Stef in staat energievormen zodanig op elkaar af te stemmen dat deze positief sfeerbepalend zijn. Nieuwe bevindingen en inzichten, aangereikt in uiteenlopende situaties, maken het Stef steeds opnieuw mogelijk bij te dragen aan een oplossingsgerichte (bedrijfs)cultuur.

Vanuit zijn levensstijl, werk- en levenservaring geeft hij inspirerende lezingen waar onderwerpen worden besproken in interactieve sessies. Hij geeft toegankelijke informatie vanuit een overstijgende zienswijze. Minder voor de hand liggende verbanden, zijn voor Stef juist helder en worden door hem uitgedragen.


Met voorbeelden uit het dagelijks leven, laat hij zien hoe energie kan beïnvloeden en tegelijkertijd beïnvloedbaar is. Dit stelt ons in staat om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een betere leef- en werkomgeving.


Wat kan Stef voor u betekenen?

Stef ontstresst mensen en bedrijven (zie korte film hiernaast op deze pagina voor toelichting).

Het is de ervaring van Stef dat alle klachten het gevolg zijn van benoembare en niet benoembare emotionele blokkades. Trauma's, familiaire zaken, maar ook zakelijke belemmeringen en blokkades zijn hiervan voorbeelden. Ook persoonlijke ballast die je hebt meegekregen uit vorige generaties is van invloed.


Stef kan door middel van persoonlijke sessies uw emotionele blokkades opheffen. Hierdoor kunnen zowel lichamelijke en/of psychische klachten vaak sterk verbeteren of oplossen.


Stef verzorgt ook interactieve lezingen en seminars waar hij mensen en bedrijven inspireert over zijn energetisch werk.